• Koncom minulého storočia sa začali výrazné zmeny v chirurgii. Začala éra miniinvazívnej chirurgie. Prvé miniinvazívne – laparoskopické operácie boli operácie slepého čreva a následne žlčníka. Prvú laparoskopickú apendektómiu urobil v roku 1982 Semm, nasledovalo pomerne dlhé vákuum a od roku 1989 sa začal rozvoj laparoskopie vo svete. Prvé laparoskopické operácie v praxi sa začali vykonávať práve v Európe a to vo Francúzsku. Postupne sa šírili po celej Európe a v severnej Amerike v tomto trende spočiatku zaostávali. V súčasnosti však je miniinvazívna chirurgia rozšírená po celom svete.

  Prečítaj si celý článok »

 • Laparoskopická operácia žlčníka – laparoskopická cholecystektómia.

  Žlčníkové kamene je pomerne bežná diagnóza v celej populácii a môžeme sa s ňou stretnúť takmer v každej vekovej kategórii. Pokiaľ sa u pacienta zistia žlčníkové kamene, tzv. cholecystolitiáza, je doporučená operácia, t.j. odstránenie žlčníka aj s kameňmi. Je to dôležitá prevencia možných komplikácií, ktoré pri cholecystolitiáze môžu vzniknúť.

  Prečítaj si celý článok »

 • Laparoskopická operácia slepého čreva – laparoskopická appendektómia pri zápale slepého čreva alebo karcinoide appendixu.

  Zápal slepého čreva môže byť akútny alebo tzv. chronický ( dlhodobé opakované dráždenie ). Pri chronickom zápale slepého čreva je laparoskopická apendektómia jednoznačne doporučená nielen pre kozmetický efekt, ale aj pre jednoznačne lepšie možnosti revízie dutiny brušnej a malej panvy.

  Pri akútnom zápale slepého čreva je už laparoskopická operácia nie vždy možná a závisí od pokročilosti zápalu a tiež od skúsenosti oepratéra.

  Prečítaj si celý článok »

 • Pruh patrí medzi najčastejšie ochorenia bežnej populácie. Pruh ( hernia, prietrž ) sa najčastejšie vyskytuje v slabine. V 90% majú prietrž v slabine muži a len v 10% ženy. Slabinový pruh sa môže vyvýjať postupne ale môže tiež vzniknúť náhle prudko pri výraznej fyzickej námehe ( pri nadmernom intrabrušnom tlaku ). Pokiaľ sa pruh zaškrtí, ide o urgentnú situáciu a takmer vždy je potrebná akútna operácia.

  Pokiaľ je pruh voľne reponibilný ( je možné obsah herniového vaku voľne “vtlačiť” späť do dutiny brušnej ), nie je nutná urgentná operácia, ale operácia je doporučená vždy. V súčasnosti je už každý neurgentný slabinový pruh možné operovať laparoskopicky, čo má pre pacienta množstvo výhod – od kozmetiky, cez skorú moblity, výrazne menšiu bolestivosť.

  Prečítaj si celý článok »

 • V súčasnosti sa refluxná choroba pažeráka, tzv. GER ( gastroezofageálny reflux ) považuje za civilizačné ochorenie a ide o pomerne časté ochorenie. Najzákladnejší príznak je tzv. pyróza – pálenie záhy, bolesť za hrudnou kosťou, prípadne zvracanie.

  Pokiaľ sa u pacienta diagnostikuje refluxná choroba pažeráka, najmä pomocou gastroskopie, je potrebné upraviť stravu a zahájiť konzervatívnu liečbu, najlepšie pomocou tzv. PPI liekov ( napr. Helicid, Oprazol, Nexium, … ). Pokiaľ však má pacient ťažkosti napriek diéte a liekom a stav sa nezlepšuje, potom je doporučená operácia – laparoskopická hiatoplastika a fundoplikácia.

  Prečítaj si celý článok »

 • Vredová choroba gastroduodena – t.j. žalúdka a dvanástnika je pomerne časté ohcorenie, ktoré v súčasnosti už nemá sezónny charakter. Príčiny môžu byť rôzne, ale medzi hlavné patrí stres.

  Vredová choroba môže mať závažné komplikácie, napr. krvácanie alebo perforáciu ( “prasknutie” ) vredu. Pri krvácaní je možné zasiahnuť endoskopicky a zastaviť krvácanie spolu s konzervatívnou liečbou vo väčšine prípadov.

  Pri perforácii vredu je nutná včasná operácia a túto je možné vykonať aj laparoskopicky.

  Prečítaj si celý článok »

 • Achalázia je v podstate opakom refluxnej choroby pažeráka. Pri achalázii vzniká zúženie prechodu medzi pažerákom a žalúdkom ( hypertrofia svalu ) a pažerák nad touto stenózou ( zúžením ) sa začne rozširovať – dilatovať. Pacient zvracia, netoleruje tuhú stravu.

  Tento stav je možné riešiť hlavne chirurgicky a to pomocou laparoskopickej kardiomyotómie. Prečítaj si celý článok »

 • Niektoré ochorenia sleziny spôsobujú stratu krviniek ( napr. hereditárna sférocytóza ) alebo krvných doštičiek – trombocytov ( napr. idiopatická trombocytopénia ). Pri týchto ochoreniach je mnohokrát potrebné po zvážení hematológom slezinu odstrániť a túti operáciu je možné vykonať v určitých indikovaných prípadoch na pracoviskách so skúseným tímom aj laparoskopicky. Prečítaj si celý článok »

 • V súčasnosti sa obezita považuje za civilizačné ochorenie a postihuje všetky vrstvy obyvateľstva na celom svete.

  Obezita môže časom skĺznuť do morbídnej ( chorobnej ) obezity, s ktorou súvisí veľa závažných komplikácií ako sú napr. cukrovka, vysoký krvný tlak, metabolické poruchy, problémy s pohybovým aparátom, dýchacie problémy ( napr. aj spánkové  apnoe ) a mnoho iných ochorení.

  Morbídnu obezitu je potrebné podchytiť, pokúsiť sa riešiť ju diétou, rehabilitáciou – hlavne pohybom, najlepšie chôdzou, prípadne konzervatívnym spôsobom liekmi a v spolupráci s psychológom.

  Pokiaľ sa však napriek všetkým prostriedkom stav nemení, je pri BMI nad 40 indikované operačné riešenie. Prečítaj si celý článok »