• Laparoskopická operácia slepého čreva – laparoskopická appendektómia pri zápale slepého čreva alebo karcinoide appendixu.

  Zápal slepého čreva môže byť akútny alebo tzv. chronický ( dlhodobé opakované dráždenie ). Pri chronickom zápale slepého čreva je laparoskopická apendektómia jednoznačne doporučená nielen pre kozmetický efekt, ale aj pre jednoznačne lepšie možnosti revízie dutiny brušnej a malej panvy.

  Pri akútnom zápale slepého čreva je už laparoskopická operácia nie vždy možná a závisí od pokročilosti zápalu a tiež od skúsenosti oepratéra.

  Laparoskopická operácia slepého čreva – laparoskopická appendektómia


  Marko

  Anatómia a fyziológia

  Slepé črevo – červovitý prívesok ( appendix ), sa nachádza ako slepo ukončený útvar na začiatku hrubého čreva, pričom väčšinou je uložené v pravej bedrovej jame ( zhruba v polovici alebo na rozhraní 2. a 3. tretiny vzdialenosti medzi pupkom a vystupujúcou časťou pravej bedrovej kosti ).


  Ochorenia

  1. zápal slepého čreva – appendicitída – akútny, subakútny a chronický
  2. karcinoid – appendixu


  Príznaky

  Pri akútnom zápale má pacient bolesť lokalizovanú do tzv. Mc Burneyovho bodu, ktorý sa nachádza zhruba v strede spojnice medzi pupkom a vystupujúcou časťou bedrovej kosti. Okrem toho má subfebrility ( teploty okolo 37,5 st. Celzia ), nútenie na zvracanie, prípadne zvracanie alebo hnačku.

  Pri chronickom zápale slepého čreva sú v danej oblasti opakujúce sa bolesti, ktoré nebývajú sprevádzané teplotou, ani hnačkami ani zvracaním. Pri chronickom zápale ide vo väčšine prípadov o tzv. koprolitiázu, t.j. o stolicu, ktorá sa dostala do lumenu slepého čreva a tu „stvrdla” na koprolit. Chronické dráždenie slepého čreva môže byť aj po opakovaných gynekologických zápaloch, kedy môžu vzniknúť zrasty medzi slepým črevom a brušnou stenou, ktoré potom spôsobujú bolesti.


  Diagnostika – vyšetrenia

  U pacienta s uvedenými príznakmi je potrebné vykonať nasledovné vyšetrenia :

  1, pri známkach akútneho zápalu je potrebné okamžité vyšetrenie u chirurga a v prípade potvrdenia akútnej apendicitídy, je potrebná operácia – apendektómia – klasická alebo laparoskopická ( podľa štádia ochorenia )

  2, pri opakujúcich sa bolestiach v uvedenej bolasti, ktoré by mohli svedčiť pre chronickú apendicitídu, sú potrebné nasledovné vyšetrenia :

  • klinické vyšetrenie u chirurga
  • USG – sonografické vyšetrenie dutiny brušnej – so zameraním na slepé črevo
  • urologické vyšetrenie – na vylúčenie urologických príčin bolestí
  • gynekologické vyšetrenie – na vylúčenie gynekologického pôvodu bolestí
  • v prípade nejasností aj neurologické vyšetrenie – určité typy chronických bolestí chrbtice
  • v niektorých indikovaných prípadoch CT vyšetrenie malej panvy
  • iné vyšetrenia podľa potreby a uváženia vyšetrujúceho lekára


  Indikácie na laparoskopickú operáciu slepého čreva – laparoskopickú apendektómiu

  Akútny a chronický zápal slepého čreva.


  Kontraindikácie k laparoskopickej apendektómii

  Všeobecné základné kontraindikácie k laparoskopickej operácii. Ďalej je kontraindikáciou karcinóm v oblasti apendixu a céka. Relatívnou kontraindikáciou je ťažký pokročilý – gangrenózny zápal, prípadne perforácia s difúznou peritonitídou s nemožnosťou spoľahlivo ošetriť bázu apendixu ( vzhľadom na laparoskopické riešenie perforovaného vredu s difúznou peritonitídou a možnosť použitia endostaplera je táto kontraindikácia na zváženie podľa skúsenosti operatéra ).


  Laparoskopická operácia slepého čreva – laparoskopická appendektómia, je v súčasnosti realizovateľná podľa skúseností pracoviska a operatéra ( hlavne pri akútnom zápale ). Laparoskopickú apendektómiu môžeme vykonať z 3 portov ( podobne ako pri cholecystektómii ), s umiestnením podľa zvyklostí operatéra. Princíp operácie je rovnaký ako pri klasickej operácii – ide o odstránenie slepého čreva. Po úspešnej laparoskopickej operácii je výrazne kratšia rekonvalescencia, niektorí pacienti sú schopní opustiť lôžkové zariadenie už po 24 hodinách od operácie ( hlavne pri operácii pre chronickú apendicitídu ). PN môže byť skrátená až na 7-9 dní od operácie.

  Samozrejme nie každá operácia ktorá sa začína laparoskopicky, sa vždy aj dokončí laparoskopicky. Niekedy je z rôznych príčim nutné operáciu dokončiť klasickým spôsobom.

  Publikované v kategórii: Laparoskopia
  Zobrazené: 15672x