• Fakultná nemocnica F.D.Roosevelta Banská Bystrica

  II. Chirurgická klinika SZU

  Slovenská chirurgická spoločnosť

  Sekcia endoskopickej chirurgie pri SCHS

  Slovenská zdravotnícka univerzita

  Sekce endoskopické a miniinvazivní chirurgie pri ČCHS

  LuMa BB, s.r.o. – organizátor

  MARKO BB s.r.o.

  poriadajú

  XI. Kongres miniinvazívnej chirurgie

  s medzinárodnou účasťou

  Téma:

  Pokrok v laparoskopii

  Kazuistiky na poučenie

  Miesto: Hotel Partizán, Tále

  Termín konania: 24. – 25. november 2022

   

  Ubytovanie si bude možné osobne zabezpečiť priamo v hoteli Partizán Tále, ktorý je rezervovaný pre uvedenú akciu – zaslaním objednávkového mailu na – rezervacie@partizan.sk

   

  Prezident kongresu:

  Doc. MUDr. Ľubomír Marko, Ph.D.

   

  Organizačný výbor:

  Doc. MUDr. Ľubomír Marko, Ph.D.

  Doc. MUDr. Ľubomír Martínek, Ph.D.

  Erika Kubeková

  Vedecký sekretariát:

  Doc. MUDr. Ľubomír Marko, Ph.D.

  Doc. MUDr. Ľubomír Martínek, Ph.D.

  MUDr. Marián Bakoš, PhD.

  Doc. MUDr. Marek Šoltés, PhD.

  MUDr. Keher Igor

  MUDr. Andrej Vrzgula, PhD.

   

  Kongres registrovaný EthicalMedTech – EMT29127

  Elektronický kreditný systém CME – DE503SK – aktivita zaevidovaná – schválená

   

  Kredity za pasívnu účasť: 24.11.2022 – 7 kreditov                     25.11.2022 – 7 kreditov

  Kredity za aktívnu účasť: jeden autor 10 K a dvaja spoluautori 5 k za každú prednášku

   

  Registračné poplatky:

  Lekári                                                -             70,- Eur

  Lekári do 35 rokov                         -             30,- Eur

  Sestry    – nečlen SKSaPA             -             15,- Eur

  Sestry    – člen SKSaPA                   -             10,- Eur

  Prezentujúci autor prednášky – poplatok nehradí.

   

  Prihlášky na aktívnu účasť zasielajte prosím do 20. októbra 2022, na nasledovný mail: markolubo1@gmail.com

  Prihlášky na pasívnu účasť zasielajte do 15. 11. 2022 na mail: endotouch@gmail.com,

   

  www.sech.sk, www.laparoskopia.info

   

  Predbežný odborný program

   24.11.2022 – štvrtok

  9:00 – 09:20 – otvorenie

  09:30 – 10:30 – blok A – kolorektálna chirurgia (Dobrovodský, Rejholec)

  Přednáška 10 min, diskuse 2 minuty)

   

  1. Davídková F., Moravík J., Rejholec J.

  Laparoskopické kolorektální operace u obézních pacientů

  2. Marko Ľ.

  Ľavostranná hemikolektomia laparoskopicky – video

  3. Dobrovodský A., Škuta R., Duffek M.,Keher I.

  Dlhodobé výsledky laparoskopických rektopexií

  4. Kasalický M., Koblihová E.

  Eventuální chirurgická rizika vzniku pooperační recidivy Crohnovy nemoci.

  5. Krajničák R., Vrzgula A., Pribula V., Vasilenko T.

  Nie je apendix ako apendix.

  10:45 – 12:00 – blok B – HPB, žalúdok, bariatria (Šoltés, Kasalický)

  Přednáška 8 min, diskuse 2 minuty)

   

  1. Leško, D., Šoltés, M., Radoňak, J.

  Laparoskopická bisegmentektómia pre symptomatický hemangióm pečene

  2. Šoltés, M., Leško, D., Radoňak, J.

  Laparoskopická cholecystektómia pre akútnu cholecystitídu – drén áno, či nie?

  3. Majeský I., Štefanik P., Lajmomová I., Prochotský A.

  Cholecystolitiaza po cholecystektomii:zriedkava pricina postcholecystektomickeho syndromu

  4. Leško, D., Šoltés, M., Radoňak, J.

  Laparoskopická distálna pankreatektómia pre karcinóm tela pankreasu

  5. Moravík J., Rejholec J.

  Laparoskopické resekce žaludku

  6. Keher I., Dobrovodský A., Škuta R., Bednár I.

  Metabolicko bariatrická chirurgia a jej vplyv na komorbidity v 6 ročnom sledovaní.

   7. Koblihová E, Pažin J., Kasalický M.

  Lépe dříve nežli později: řešení krvácení po sleeve gastrectomy.

   

  12:00 – 14:00 – obed

   

   14:00 – 15:20 – blok C – pohľady ku „susedom“ a medziodborová spolupráca (Marko, Babeľa, Miccoli)

  Přednáška 10 min, diskuse 2 minuty (kromě Miccoliho)

   

  1. Miccoli P.

  The use of indocyanine green fluorescence in thyroid and parathyroid surgery

  2. Rindoš R.

  Hrudné OP

  3. Cseriová A.

  Pohľad do urológie

  4. Babeľa/Baláž

  Roboticky asistovaná radikálna cystektómia.

  5. Marko L.

  Adrenalektómie

  6. Vrzgula A., Pribula V., Krajničák R., Vasilenko T., Tóth G.

  Miniinvazívna spolupráca chirurga a gynekológa

  15:45 – 17:00 – blok D – robot (Pazdírek, Martínek, Parvaiz)

  Přednáška 10 min, diskuse 2 min (kromě Parvaize)

   

  1. Pazdírek F.

  Robotická resekce kolon, v čem spočívá její benefit ?

   2. Šinkovič L.

  Ekonomika robotiky

  3. Martínek L

  Jak se učit robotickým chirurgem

  4. Parvaiz A.

  Robotic rectal surgery: Marginal gains worth the pain?

  5. Rejholec J, Moravík J.

  Pravostranná robotická hemikolektomie – 2 roky zkušeností

  6. Langer D., Kalvach J., Ryska M., Pohnán R.

  Roboticky asistovaná resekce presakrálního novotvaru

   

   

   25.11.2022 – piatok

   
  08:00 – 10:30 – blok E – live presentation

   

  Live presentation – prof. Parvaiz Amjad – Robotic Right Hemicolectomy

   

  10:30 – 12:00 – blok F – leaky a komplikace (Benčúrik, Gurin)

  Přednáška 10 min, diskuse 2 min)

   

  1. Benčúrik V.

  Selektivní protektivní ileostomie – naše zkušenosti

  2. Gurin

  Riešenie leakov rekta

  3. Dosoudil M.

  Endosponge jako standard v léčbě leaku kolorektální anastomózy

  4. Štiasny

  SG – stenty pri riešení leakov

  5. Číčel Š.,Brunčák P.,Sabolčáková M.:

  Závažné komplikácie po TAPP-kazuistiky.

  6. Mrázová B.

  Je prevencia a liečba dekubitov u nás dostatočná?

  7. Mráz

  Hematómy br.steny – kazuistiky
   

  12:00 – 14:00 – obed