• Fakultná nemocnica F.D.Roosevelta Banská Bystrica

  II. Chirurgická klinika SZU

  Slovenská chirurgická spoločnosť

  Sekcia endoskopickej chirurgie pri SCHS

  Slovenská zdravotnícka univerzita

  Sekce endoskopické a miniinvazivní chirurgie pri ČCHS

  LuMa BB, s.r.o. – organizátor

  MARKO BB s.r.o.

   

  poriadajú

   

  XII. Kongres miniinvazívnej chirurgie

  s medzinárodnou účasťou

  Téma:

  Videokazuistiky

  Odporúčané postupy

  Miesto: Hotel Partizán, Tále

  Termín konania: 23. – 24. november 2023

   

  Ubytovanie si bude možné osobne zabezpečiť priamo v hoteli Partizán Tále, ktorý je rezervovaný pre uvedenú akciu – zaslaním objednávkového mailu na – rezervacie@partizan.sk

   

  Prezident kongresu:

  Doc. MUDr. Ľubomír Martínek, Ph.D.

   

  Organizačný výbor:

  Doc. MUDr. Ľubomír Marko, Ph.D.

  Doc. MUDr. Ľubomír Martínek, Ph.D.

  Erika Kubeková

  Vedecký sekretariát:

  Doc. MUDr. Ľubomír Marko, Ph.D.

  Doc. MUDr. Ľubomír Martínek, Ph.D.

  Doc. MUDr. Marek Šoltés, PhD.

  MUDr. Keher Igor

  MUDr. Andrej Vrzgula, PhD.