• Fakultná nemocnica F.D.Roosevelta Banská Bystrica

  Oddelenie miniinvazívnej chirurgie a endoskopie, FNsP F.D.Roosevelta

  Sekcia endoskopickej chirurgie pri SCHS

  Slovenská zdravotnícka univerzita

  Sekce endoskopické a miniinvazivní chirurgie pri ČCHS

  poriadajú

   

  Kongres miniinvazívnej chirurgie

   

  s medzinárodnou účasťou

  Téma :

  Reoperácie v laparoskopii

  Up to date stav v laparoskopii

  Zaujímavé a raritné nálezy pri miniinvazívnych operáciách

   

  Miesto: Hotel Partizán, Tále

  Termín konania: 23. a 24. november 2017

   

  Prihlášku na aktívnu aj pasívnu účasť môžete zasielať na adresu:

  e-mail: endotouch@gmail.com

   

  Ubytovanie je možné si osobne zabezpečiť priamo v hoteli Partizán Tále.

  Telefonicky: +421 48 63 08 813, +421 48 63 08 814, mailom na – recepcia@partizan.sk

  Hotel je rezervovaný pre uvedenú akciu.

   

  Doc. MUDr. Ľubomír Marko, Ph.D.

  MUDr. Lubomír Martínek, Ph.D.

  Organizátor


   

  Kurzy v mini invazívnej chirurgii - 2017.

  Pod záštitou SECH pri SCHS sa budú organizovať kurzy v mini invazívnej chirurgii.
  Prinášame zoznam už vykonaných kurzov a zoznam plánovaných kurzov aj možnosťami prihlásenia sa uvedené kurzy.

  január – jún 2017

  Kurzy – Košice – Liptovský Mikuláš – Bratislava

  Kurz: Pokročilé šitie a uzlenie v laparoskopickej chirurgii
  Termín: 20.1.2017
  Počet účastníkov: 12
  Miesto: Hotel Bankov, Košice
  Kontakt: info@academiamedica.sk
  Link: http://www.academiamedica.sk/odborne-sekcie/16/chirurgia/podujatia.html
  Partner: Radix, Storz

  Kurz: Pokročilé šitie a uzlenie v laparoskopickej chirurgii
  Termín: 21.1.2017
  Počet účastníkov: 12
  Miesto: Hotel Jánošík, Liptovský Mikuláš
  Kontakt: info@academiamedica.sk
  Link: http://www.academiamedica.sk/odborne-sekcie/16/chirurgia/podujatia.html
  Partner: Radix, Storz

  Kurz: Základné zručnosti v laparoskopickej chirurgii – NOVINKA!
  Termín: 24.2.2017
  Počet účastníkov: 12
  Miesto: Hotel Bankov, Košice
  Kontakt: info@academiamedica.sk
  Link: http://www.academiamedica.sk/odborne-sekcie/16/chirurgia/podujatia.html
  Partner: Radix, Storz

  Kurz: Základné zručnosti v laparoskopickej chirurgii – NOVINKA!
  Termín: 25.2.2017
  Počet účastníkov: 12
  Miesto: Hotel Jánošík, Liptovský Mikuláš
  Kontakt: info@academiamedica.sk
  Link: http://www.academiamedica.sk/odborne-sekcie/16/chirurgia/podujatia.html
  Partner: Radix, Storz

  Kurz: EAES kurz šitia a uzlenia v laparoskopickej chirurgii – NOVINKA!
  Termín: 7.-8.4.2017
  Počet účastníkov: 12
  Miesto: Hotel Ponteo, Bratislava
  Kontakt: info@academiamedica.sk
  Link: http://www.academiamedica.sk/odborne-sekcie/16/chirurgia/podujatia.html
  Partner: Radix, Storz

  Kurzy v Banskej Bystrici

  Kurz: Laparoskopická kolorektálna chirurgia
  Termín: 26.1.2017
  Miesto konania: OMICHE – FNsP F.D. Roosevelta, Svobodu 1, Banská Bystrica
  Kontakt: lmarko@nspbb.sk
  Info: www.operacie.laparoskopia.info alebo na www.sech.sk
  4-5 účastníci partner Ethicon

  Kurz: Laparoskopické riešenie inguinálnej hernie
  Termín: 7.2.2017
  Miesto konania: OMICHE – FNsP F.D. Roosevelta, Svobodu 1, Banská Bystrica
  Kontakt: lmarko@nspbb.sk
  Info: www.operacie.laparoskopia.info alebo na www.sech.sk
  4-5 účastníci partner Ethicon

  Kurz: Laparoskopická kolorektálna chirurgia
  Termín: 23.2.2017
  Miesto konania: OMICHE – FNsP F.D. Roosevelta, Svobodu 1, Banská Bystrica
  Kontakt: lmarko@nspbb.sk
  Info: www.operacie.laparoskopia.info alebo na www.sech.sk
  5 – 6 účastníci, partner Medtronic

  Kurz: MIVAT
  Termín: 7.3.2017
  Miesto konania: OMICHE – FNsP F.D. Roosevelta, Svobodu 1, Banská Bystrica
  Kontakt: lmarko@nspbb.sk
  Info: www.operacie.laparoskopia.info alebo na www.sech.sk
  2-3 účastníci partner Ethicon

  NOVINKA!! – dvojdňová akcia
  Kurz: Laparoskopická kolorektálna chirurgia
  Termín: 22.-23.3.2017
  Miesto konania: OMICHE – FNsP F.D. Roosevelta, Svobodu 1, Banská Bystrica
  Kontakt: lmarko@nspbb.sk
  Info: www.operacie.laparoskopia.info alebo na www.sech.sk
  4-5 účastníci partner Ethicon

  Kurz: Laparoskopické riešenie inguinálnej hernie
  Termín: 25.4.2017
  Miesto konania: OMICHE – FNsP F.D. Roosevelta, Svobodu 1, Banská Bystrica
  Kontakt: lmarko@nspbb.sk
  Info: www.operacie.laparoskopia.info alebo na www.sech.sk
  4-5 účastníci partner Ethicon

  Kurz: Laparoskopická kolorektálna chirurgia
  Termín: 18.5.2017
  Miesto konania: OMICHE – FNsP F.D. Roosevelta, Svobodu 1, Banská Bystrica
  Kontakt: lmarko@nspbb.sk
  Info: www.operacie.laparoskopia.info alebo na www.sech.sk
  4-5 účastníci partner Ethicon

   

   

  Nadácia Chirurg Banská Bystrica

  Nadácia Chirurg, Sládkovičova 58, Banská Bystrica, je nadácia, ktorej úlohou je zabezpečiť prístrojovo OMICHE oddelenie v Rooseveltovej nemocnici, spríjemniť a skvalitniť pobyt pacientov na oddelení a starať sa o vzdelávanie.

  Snažíme sa o rozvoj miniinvazívnej chirurgie, endoskopie a sonografie.

  Staráme sa o vzdelávanie a o publicitu laparoskopie na Slovensku.

  V prípade možnosti pomôcť – účet v Tatrabanke – 2621782200 / 1100