• 1. Informácia

  Organizátori:

  Fakultná nemocnica F.D.Roosevelta Banská Bystrica
  II. Chirurgická klinika SZU
  Slovenská chirurgická spoločnosť
  Sekcia endoskopickej chirurgie pri SCHS

  Slovenská zdravotnícka univerzita
  Sekce endoskopické a miniinvazivní chirurgie pri ČCHS
  LuMa BB

  Poriadajú

  X. Kongres miniinvazívnej chirurgie
  s medzinárodnou účasťou

  +
  XXXVI. Stredoslovenské chirurgické dni

  Téma:
  Videokazuistiky
  Odporúčané postupy + “Ako to robím ja” – 1.deň
  Zaujímavé kazuistiky + live prenos – 2.deň

  Miesto: Hotel Partizán, Tále
  Termín konania: 19. – 20. november 2020

  Prezident kongresu:
  Doc. MUDr. Ľubomír Marko, Ph.D.

  Vedecký sekretariát:
  Doc. MUDr. Ľubomír Marko, Ph.D.
  Doc. MUDr. Ľubomír Martínek, Ph.D.

  Organizačný výbor:
  Doc. MUDr. Ľubomír Marko, Ph.D.
  Doc. MUDr. Ľubomír Martínek, Ph.D.
  MUDr. Barbara Mrázová
  Erika Kubeková

  www.sech.sk