• Fakultná nemocnica F.D.Roosevelta Banská Bystrica
  II. Chirurgická klinika SZU

  Sekcia endoskopickej chirurgie pri SCHS

  Slovenská zdravotnícka univerzita

  Sekce endoskopické a miniinvazivní chirurgie pri ČCHS

  poriadajú

  VIII. Kongres miniinvazívnej chirurgie

  s medzinárodnou účasťou

  Téma:

  Videomaratón – operačné postupy, zaujímavé nálezy, typy a triky

  Miesto: Hotel Partizán, Tále
  Termín konania: 22. – 23. november 2018

  Prihlášku na aktívnu aj pasívnu účasť môžete zasielať na adresu:
  e-mail: endotouch@gmail.com
  v časovom rozmedzí september – oktober 2018

  Po 1.novembri nebudeme prijímať prednášky

  Ubytovanie bude možné si osobne zabezpečiť priamo v hoteli Partizán Tále, ktorý je rezervovaný pre uvedenú akciu..

  Kongresové poplatky:
  1, lekári nad 35 rokov – 50,- Eur
  2, lekári do 35 rokov – 30,- Eur
  3, zdravotné sestry – 15,- Eur

  Doc. MUDr. Ľubomír Marko, Ph.D.
  Doc. MUDr. Ľubomír Martínek, Ph.D.
  Organizátori