• Fakultná nemocnica F.D.Roosevelta Banská Bystrica
  II. Chirurgická klinika SZU

  Sekcia endoskopickej chirurgie pri SCHS

  Slovenská zdravotnícka univerzita

  Sekce endoskopické a miniinvazivní chirurgie pri ČCHS

  poriadajú

  Kongres miniinvazívnej chirurgie
  s medzinárodnou účasťou

  Téma :
  Reoperácie v laparoskopii
  Up to date stav v laparoskopii

  Zaujímavé a raritné nálezy pri miniinvazívnych operáciách

  Miesto: Hotel Partizán, Tále
  Termín konania: 23. a 24. november 2017

  Prihlášku na aktívnu aj pasívnu účasť môžete zasielať na adresu:
  e-mail: endotouch@gmail.com

  Ubytovanie je možné si osobne zabezpečiť priamo v hoteli Partizán Tále.
  Telefonicky: +421 48 63 08 813, +421 48 63 08 814, mailom na – recepcia@partizan.sk
  Hotel je rezervovaný pre uvedenú akciu.

  Kongresové poplatky:
  1, lekári nad 35 rokov - 30,- Eur
  2, lekári do 35 rokov - 20,- Eur
  3, zdravotné sestry - 10,- Eur

  Doc. MUDr. Ľubomír Marko, Ph.D.
  MUDr. Lubomír Martínek, Ph.D.
  Organizátor

  Odborný program.

  Otvorenie – 9,30 – 9,50 – Marko, Parker, Kasalický, Šimko, riaditeľ FNsP FDR

  Sekcia 1 – štvrtok 10:00-13:00 á 30 min
  Predsedníctvo: Hazzan, Kasalický, Parker, Vávra

  1. Parker (GB)
  Colorectal surgery

  2. Hazzan, D. (Izrael)
  Hernia repair – groin and abdominal wall

  3. Kasalický, M. (ČR)
  Bariatrická/metabolická chirurgia

  4. Vávra (ČR)
  Chirurgia pečene

  5. Marko Ľ. (SR)
  Operácie v oblasti hiátu

  6. Neoral (ČR)
  Chirurgia pažeráka

  Sekcia 2 – štvrtok 14:00- 17:00
  Predsedníctvo: Neoral, Martínek, Vrzgula

  7. Martínek (ČR) – 15min
  Kontroverzie chirurgickej liečby karcinómu rekta

  8. Rejholec (ČR) – 15min
  Možnosti robotickej chirurgie

  9. Vrzgula (SR) – 20min
  Morbus Crohn

  10. Janík (ČR) – 20min
  VATS lobektómie – state of the art

  11. Marko Ľ., Marková B. (SR) – 10 min

  Perioperačná výživa a nutričná podpora onkochirurgických pacientov

  12.Marko Ľ. Marková B. (SR) – 10 min
  Peri-intervenčný manažment pacientov liečených NOAKs – robíme to správne?

  13. Marko Ľ. (SR) – 10 min
  Divertikulová choroba

  14. Gurin M. (SR) – 15min
  Chirurgická endoskopia

  15. Honko M. (SR) – 20min
  Endoskopia v diagnostike a liečbe ochorení tráviaceho traktu
  16. Záň J. (SR) – 20min
  Endoskopia v diagnostike a liečbe HPB ochorení

  Sekcia 3 – piatok 8,30-10,00 prednáška á 9 min s diskusiou

  Predsedníctvo: Holéczy, Flaška, Keher
  1. Winkler L., Pecák P., Mosendz J., Drahoňovský V. (Praha)
  Operace recidivy brániční kýly se vyplatí
  2. Šinkovič L., Šoltýs O., Štiasny M. (Banská Bystrica)
  100 robotických kolorektálnych operácii v Banskej Bystrici.
  3. Dobrovodský A., Keher I., Škuta R. (Trnava)
  Transanal total mesorectal excision (TaTME): nová chirugická technika – naše skúsenosti a komplikácie
  4. Korček J., Lazorišák, A., Jankovič T. (Nitra)
  Transabdominálna a transanálna laparoskopická nízka resekcia rekta s NOSE – predbežné skúsenosti
  5. Moravík J., Rejholec J., Galgoczyová F., Tschakert D. (Dečín)
  Pravostranná laparoskopická D3 hemikolektomie
  6. Rejholec J., Moravík J., Maleček R. (Dečín)
  LARS – jak to vypadá po dVR ?
  7. Marko, Ľ, Flaška E.(Banská Bystrica)
  Skúsenost so 4K technikou, výhody komunikujúcich prístrojov v kolorektálnej chirurgii
  8. Holéczy P., Bužga M., Hanousek M., Bolek M., Foltys, A. (Vítkovice)
  Zajímavé endoskopické nálezy po bariatrických/metabolických operacích
  9. Keher I., Dobrovodský A., Bohunická L., Holéczy P., Škuta R. (Trnava)
  Reoperácie v metabolicko – bariatrickej chirurgii pre zlyhanie metódy
  10. Valičková J., Turčan I., Mikláš P., Tóth C. (Banská Bystrica)
  Robotická nipple-sparing mastektómia v liečbe karcinómu prsníka

  Sekcia 4 – piatok 10:30-12:00 prednáška á 9 min s diskusiou

  Predsedníctvo: Rejholec, Vladovič, Šoltés
  11. Vladovič P. (Banská Bystrica)
  Význam a skúsenosti s monitoringom NLR
  12. Leško, D., Šoltés, M., Radoňak, J., Pažinka, P. (Košice)
  Raritné komplikácie kalibračnej orogastrickej sondy pri laparoskopickej fundoplikácii
  13. Galgoczyová F, Rejholec J, Moravík J, Tschakert D, Timoshin P. (Dečín)
  Soubor 10 let LCHE – co se mění?
  14. Pindura M., Kyčina R., Janík J., Palkoci B., Laca Ľ., Adámik M. (Martin)
  Ľavostranná laparoskopická resekcia pankreasu – kedy môže byť “Gold Standard”
  15. Vnenčák T., Francisty T., Kroupa K., Johanes R. (Poprad)
  Laparoskopické operácie inguinálnych hernií u detí
  16. Andrysová L, Rejholec J (Dečín)
  Pozdní komplikace TAPP
  17. Duffek M., Jerga T., Petrík M., Uhliarik L. (Ružomberok)
  Laparoskopické riešenie traumatickej hernie laterálnej brušnej steny
  18. Zahorjan P., Váňa J., Žáček M. (Žilina)
  Neurofibromatóza?
  19. Šoltés, M., Radoňak, J., Leško, D. (Košice)
  Aktuálne možnosti vzdelávania v laparoskopickej chirurgii

  Sekcia 5 – piatok 12:15-13:30 prednáška á 9 min s diskusiou

  Predsedníctvo: Brunčák, Bakoš, Váňa

  20. Janík J., Šinák I., Adámik M., Zeleňák K., Talapková R., Hlinka Ľ. (Martin)
  Laparoskopická liečba syndrómu kompresie trunkus coeliakus
  21. Žáček M., Váňa J., Zahorjan P., Babiš B. (Žilina)
  Laparoskopické reoperácie pre krvácanie
  22. Číčeľ Š., Brunčák P., (Lučenec)
  Zriedkavé príčiny NPB riešené laparoskopicky
  23. Jankovič T., Bakoš M., Korček J. (Nitra)
  Koincidencia akútnej cholecystitídy a akútnej apendicitídy
  24. Hajdu P., Murcko M., Mucha P. (Trebišov)
  „Kto hľadá, nájde… – Medzinárodné pátranie po apendixe
  25. Juhás F., Habrman D., Kalinay I. (Nové Zámky)
  Torquovaný apendix epiploica v recessus subphrenicus ako príčina cirkumskriptnej peritonitídy
  26. Rovňák J., Kvak Š., Jenčík M. (Michalovce)
  Extrakcia cudzieho telesa z GITu rendez-vous metódou
  27. Ivanková H. (Prešov)
  Súčasný algoritmus prevencie pooperačnej nauzey a vracania po laparoskopických operačných výkonoch

  Počas kongresu budú k dispozícii tri trenažéry s technickými zostavami firmy Olympus.