• Chirurgia súčasnosti je zameraná na miniinvazívnu chirurgiu a chirurgickú endoskopiu. Novodobé chirurgické operácie však nie je možné vykonávať bez precíznych laparoskopických zostáv, bez laparoskopických inštrumentov. V neposlednom rade sú náročných pokročilých laparoskopických operáciách potrebné staplery – t. j. špeciálny zdravotnícky materiál, ktorým, je možné orgány vypreparovať, resekovať a následne obnoviť pasáž a kontinuitu žalúdka alebo čreva.

    Okrem toho sú mnohokrát napriek operácii potrebné lieky, ktoré pacient užíva pred operáciou a mnohé užíva aj po operácii.

    V tejto kapitole budú svoje výrobky prezentovať firmy s ktorými nás naša chirurgická práca spája.