• Základné informácie o tvorcoch a prevádzkovateľoch stránky :

   

  Doc. MUDr. Ľubomír Marko, Ph.D.

  Narodil sa 23. 11. 1962 vo Zvolene. Medicínu vyštudoval na LF UK v Martine. V roku 1987 začal pracovať na Chirurgickej klinike SPAM v Banskej Bystrici, kde v súčasnosti zastáva funkciu primára OMICHE – Oddelenia miniinvazívnej chirurgie a endoskopie pri FNsP F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici.

  V roku 2006 získal titul Ph.D.

  V roku 2010 habilitoval a získal titul Docent v odbore chirurgia.

  Absolvoval školiace pobyty vo Viedni, Košiciach, Bratislave, Třinci, Prahe, Hamburgu, Uppsale, Bostone, Singapure. V popredí jeho záujmu je laparoskopická chirurgia a chirurgická endoskopia. Je autorom 180 prednášok, autorom a spoluautorom 70 publikácií, autorom siedmich monografií a spoluautorom dvoch monografií.

   

   

  Curriculum Vitae

   

  Name and surname :       Ľubomír Marko

  Date of birth :                      23,11,1962

  Address :                           Banská Bystrica

  Phone :                               +421903517388

  E – mail :                              markolubo@orangemail.sk

   

  Education:

  1987 Medical Faculty LFUK Martin

   

  Postgraduate education:

  1991 Ist Graduation /Attestation/ – general surgery

  1996   IInd Graduation /Attestation/ – general surgery

  2007   Ph.D. – in surgery

  2010 IIIrd Graduation /Attestation/ – gastroenterosurgery

  2010   ass. prof. in surgery

  Employment:

  From 1987 till present – The Roosevelt Faculty Hospital Banska Bystrica -

  Head of Dept. of Minimally Invasive Surgery and Endoscopy since 2005

  Specialisation in laparoscopic surgery and surgical endoscopy

   

  Study life :

  Uppsalla, Sweden – 1992

  Brno – Czech Republic– 1995

  UKE – Univerzity of Eppendorf, Hamburg, Germany – 15 times

  Vienna 1992

  BOSTON, Brighman and Woman Hospital, Harvard Medical School, USA – 2001 Pisa, Italy – 2004, 2005

  Ostrava – 2004 – Czech Republic

  Olomouc – 2003 a 2004 – Czech Republic

  Singapur

   

  n     Member of Slovak medical society

  n     Member of Slovak surgical society /SCHS/ – member of board SCHS

  n     Head of board of Slovak society for endoscopic surgery by SCHS

  n     Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti

  n     Member of European society for endoscopic surgery – EAES

   

  Publications :

  8 monography – author

  3 monography – coauthor

  195 presentations on slovac congresses

  35 presentations on european congresses

  10 posters on congresses except Slovakia

  95 publications in slovac and foreingn newspaper

   

  14x chairman on european and world congresses

   

  Editor and distributor of the slovac surgical newspaper: „Miniinvazívna chirurgia a endoskopia “

   

  Webmaster – www.laparoskopia.info