• Vážení čitatelia,


  morbidná obezita sa v posledných desaťročiach stáva vážnym lekárskym, psychologickým, sociálnym a ekonomickým problémom. Ochorenie najskôr postihujúce predovšetkým populáciu ekonomicky rozvinutých štátov Európy a USA, sa šíri celým svetom. Výskyt morbídnej obezity má vzostupnú tendenciu a postihuje skoro všetky sociálne ekonomické skupiny obyvateľstva a svojimi komplikáciami, predovšetkým metabolickými a kardiovaskulárnymi, ohrozuje životy najviac mladých ľudí. Aj preto Svetová zdravotnícka organizácia ( WHO ) vyhlásila obezitu za epidémiu 21.storočia a pre jej ďalekosiahle zdravotné a celospolečenské dôsledky za svetovú epidémiu a boj s ňou považuje, podobne ako Evropská únia, za jednu z hlavných priorít. Na liečbu samotnej obezity a s ňou spojených zdravotných komplikácií sú vynakladané obrovské finančné prostriedky v mnohých odboroch medicíny. Štatistické hodnotenie úmrtnosti radí celosvetovo obezitu a jej komplikácie medzi tri najčastejšie príčiny smrti v populácii medzi 50. a 70. rokom života. U mladšej generácii ( veková skupina 25-35 ročných ) závažné formy obezity takmer desaťnásobne zvyšujú riziko predčasného úmrtia v zrovnaní so životnou prognózou rovnako starých neobéznych.

  Obezita je narastajúci zdravotný problém, ktorý môže podporovať vznik a rozvoj závažných ochorení, mnohokrát život ohrozujúcich ochorení v zmysle kardiovaskulárnych a respiračných ochorení ako napr. ochorenia srdca, vysoký tlak krvi, cukrovku 2. typu, hyperlipidémiu, degeneratívne ochorenia kĺbov a obstrukčné spánkové apnoe ( v podstate zástava – prerušovanie dychu v spánku ), ochorenia chrbtice. Nezanedbateľný je aj psychický problém pacientov s obezitou, ako aj obmedzenie pohybu.

  Obezita má viacej štádií, pričom pri určitej hmotnosti podľa BMI ( body mass index ) tabuliek hovoríme o chorobnej obezite, ktorá sama o sebe je chorobou a pri dlhom trvaní spôsobuje ďalšie závažné ochorenia.

  Mnohokrát je možné obezitu riešiť tzv konzervatívne, t. j. zmenou diétnych a pohybových návykov ako aj psychoterapiou. Mnohokrát je však táto liečba neúspešná a prejavuje sa tzv. jo-jo efekt ( pacient počas redukčnej diéty schudne, po ukončení liečby sa však hmotnosť vráti do pôvodného stavu, resp, sa ešte zvýši ). V takýchto prípadoch prichádza na radu chirurgické riešenie morbídnej obezity.

  Obezita je „ na postupe ” už aj na Slovensku a postupne sa dostáva do povedomia laickej aj odbornej verejnosti.


  V tejto súvislosti sme sa rozhodli v spolupráci so spoločnosťou Johnson-Johnson Slovensko pripraviť pre laickú aj odbornú verejnosť samostatnú www stránku o obezite.


  Marko


  http://obezita.laparoskopia.info