• Sekcia endoskopickej chirurgie

   

  Olympus – lekárske systémy

   

  Národný endokrinologický a diabetologický ústav

   

  Bariatrická chirurgia