• V súčasnosti sa obezita považuje za civilizačné ochorenie a postihuje všetky vrstvy obyvateľstva na celom svete.

  Obezita môže časom skĺznuť do morbídnej ( chorobnej ) obezity, s ktorou súvisí veľa závažných komplikácií ako sú napr. cukrovka, vysoký krvný tlak, metabolické poruchy, problémy s pohybovým aparátom, dýchacie problémy ( napr. aj spánkové  apnoe ) a mnoho iných ochorení.

  Morbídnu obezitu je potrebné podchytiť, pokúsiť sa riešiť ju diétou, rehabilitáciou – hlavne pohybom, najlepšie chôdzou, prípadne konzervatívnym spôsobom liekmi a v spolupráci s psychológom.

  Pokiaľ sa však napriek všetkým prostriedkom stav nemení, je pri BMI nad 40 indikované operačné riešenie.


  http://obezita.laparoskopia.info

  Publikované v kategórii: Laparoskopia
  Zobrazené: 4415x