• Endoskopia je dobre prepracovaná diagnostická a terapeutická metóda, ktorá využíva flexibilnú optiku ( endoskopy, resp. videoendoskopy ) na vyšetrovanie tráviaceho traktu.

  Endoskopické vyšetrenia a zákroky môže vykonávať atestovaný gastroenterológ, atestovaný lekrá z chirurgie a vnútorného lekárstva, ktorý má príslušný certifikát.


  Endoskopia

  Marko


  Endoskopia je dobre prepracovaná diagnostická a terapeutická metóda, ktorá využíva flexibilnú optiku ( endoskopy, resp. videoendoskopy ) na vyšetrovanie tráviaceho traktu.

  Endoskopické vyšetrenia a zákroky môže vykonávať atestovaný gastroenterológ, atestovaný lekrá z chirurgie a vnútorného lekárstva, ktorý má príslušný certifikát.

  Endoskopické vyšetrenia môžeme rozdeliť na 4 základné vyšetrovacie metódy :


  1, ezofagogastroduodenoskopia – tzv. GFS – „gastroskopia”

  Ide tu endoskopické vyšetrenie pažeráka, žalúdka a dvanástnika za účelom diagnostiky ochorenia uvedených orgánov. Počas tohoto vyšetrenia je možné stanoviť rôzne diagnózy ( zápal, vred, polypy-výrastky, nádorové ochorenia, atď ), je možné odobrať vzorku na histologické vyšetrenie, resp. na stanovenie prítomnosti Helicobactera pylori a pri určitých ochoreniach je možné vykonať aj tzv. terapeutický zákrok. Gastroskopia je veľmi dôležitá pri akútnom krvácaní z hornej časti tráviaceho traktu, kde stanovuje diagnózu a pri náleze zdroja krvácania je možné toto krvácanie pomocou rôznych endoskopických metód zastaviť.

  Gastroskopia sa využíva v centrách aj na rôzne špeciálne zákroky, tzv. chirurgickú endoskopiu ( alebo endoskopickú chirurgiu ), pri ktorej je skúsený endoskopista schopný riešiť niektoré ochorenia bez nutnosti operácie, ako napr. :

  • zastaviť krvácanie z vredu alebo z pažerákových varixov
  • vykonať polypektómiu ( odstránenie slizničného výratsku )
  • zaviesť PEG – perkutánnu endoskopickú gastrostómiu – sondu na výživu u pacientov, ktorí nie sú schopní prijímať stravu perorálne ( cez ústa ) pri rôznych iných vážnych ochoreniach
  • drenovať indikovaná chronickú pseudocystu pankreasu
  • endoskopicky riešiť stenózy v tráviacom trakte – primárne alebo sekundárne ( napr. stenózy po operáciách )
  • rekanalizovať neoperovateľný nádor pažeráka alebo žalúdka ( napr. pomocou špeciálneho prístroja – argón plazma koagulácie )
  • aplikovať samoexpandovateľný stent do pažeráka pri neoperovateľných nádoroch pažeráka
  • „mukosektómiu” – odstránenie postihnutej sliznice


  Gastroskopické zákroky sa neustále rozširujú.


  Pacient pred gastroskopiou nepotrebuje špeciálnu prípravu – nesmie jesť v deň vyšetrenia, piť minimálne množstvo tekutiny môže cca 4-5 hodín pred vyšetrením. Pri určitých terapeutických zákrokoch sa vyžadujú hemokoagulačné vyšetrenia.


  2, kolonoskopia

  Pri kolonoskopii ide o endoskopické vyšetrenie hrubého čreva. Kolonoskopia je taktiež diagnostická a zároveň aj terapeutická metóda. Stanovuje sa pri nej typ ochorenia hrubého čreva, odoberá sa vzorka na histologické vyšetrenie. Okrem toho môžeme vykonať nasledovné endoskopické terapeutické zákroky :

  • polypektómiu – odstránenie slizničného výrastku
  • dilatáciu stenóz – zúžení lumenu čreva
  • argónovú rekanalizáciu pri neoperovateľných nádoroch ( pacient sa môže vyhnúť kolostómii
  • vývodu čreva )
  • aplikáciu stentov pri neoperovateľných nádoroch
  • „mukosektómiu” – odstránenie postihnutej sliznice


  Pacienti indikovaní na kolonoskopické vyšetrenie sa musia pred vyšetrením dôkladne pripraviť – vyčistiť hrubé črevo. Je viacero spôsobov, najlepšie výsledky sú s prípravou pomocou 20% MgSO4 alebo pomocou X-prepu, pričom príprava je 2-3 dňová. Pri určitých terapeutických zákrokoch sa vyžadujú hemokoagulačné vyšetrenia.


  3, ERCP vyšetrenie – endoskopická retrográdna cholangiopankreatografia

  Endoskopická vyšetrovacia a terapeutická metóda, aplikovaná pri ochoreniach žlčových a pankreatických ciest. Vykonáva sa pomocou špeciálneho endoskopu – duodenoskopu – endoskopu s bočnou optikou.


  Takisto ako predchádzajúce metódy je diagnostická – stanovuje diagnózu a je aj terapeutická :

  • odstraňujú sa pomocou nej kamene zo žlčových ciest, prípadne aj z pankreatického vývodu
  • dilatácie stenóz žlčových a pankreatických ciest
  • drenáže – stentovanie pri poškodeniach žlčových a pankreatických ciest
  • aplikácia samoexpandovateľných stentov pri neoperovateľných nádoroch žlčových ciest, resp. pankreasu


  Pred ERCP vyšetrením stačí podobná príprava ako pred GFS, avšak vo väčšine prípadov sa vyžaduje vyšetrenie hemokoagulácie.


  4, enteroskopia

  Pri enteroskopii ide o vyšetrenie tenkého čreva pomocou špeciálneho endoskopu – enteroskopu. Ide o pomerne časovo a technicky náročné vyšetrenie.

  Taktiež ide o diagnostickú a terapeutickú metódu, hoci terapeutických možností je menej ako pri ostatných endoskopických metódach.

  Na endoskopické vyšetrenie odosiela pacienta praktický lekár.

  Publikované v kategórii: Endoskopia
  Zobrazené: 3791x