• Závažnejšie ochorenia tenkého čreva sú raritné ochorenia. Pokiaľ však pacient má potiaže a vyšetrenie ezofagogastroskopické a prípadne aj kolonoskopické sú negatívne a je predpoklad že ide o ochorenie črevného traktu, môže byť problém aj v tenkom čreve.  Na vyšetrenie tenkého čreva slúžia dve základné vyšetrovacie metódy a to CT enteroklýza a enteroskopia – t. j. endoskopické vyšetrenie tenkého čreva, ktoré môže byť nielen diagnostickou ale aj terapeutickou metódou.

  Enteroskopia ( endoskopické vyšetrenie tenkého čreva )

  Bunganič

  Enteroskopia

  Endoskopické vyšetrenie tenkého čreva alebo enteroskopiu, je možné rozdeliť na endoskopické vyšetrenie duodéna – prvej časti tenkého čreva po Treitzovo ligamentum, ktoré je súčasťou ezofagogastroduodenoskopie ( EGD – GFS ) a na vlastnú enteroskopiu t.j. vyšetrenie jejúna a ilea. Vďaka dostatočnému počtu endoskopov aj endoskopických pracovísk na Slovensku, je EGD pravdepodobne najčastejšie indikovaná endoskopia, a tým je duodenoskopia – vyšetrenie prvej časti tenkého čreva, rutinným vyšetrením. Medzi vlastné enteroskopie by sme mohli zaradiť, „push“ enteroskopiu a peroperačnú enteroskopiu. Kapsulovú endoskopiu, ktorá sa často v súvislosti s vyšetrením tenkého čreva spomína, považujeme za metódu stojacu samostatne, bez korelátu s ostatnými endoskopickými metódami. Nazývame ju aj „fyziologická“ endoskopia. Sondová enteroskopia, ktorá sa na Slovensku nevykonáva, je na ústupe a jej využívanie v terajšej podobe je v budúcnosti otázne.

  Z novších metód treba spomenúť tzv. „double balloon“ („push and pull“) enteroskopiu, ktorá využíva na prográdny pohyb endoskopu striedavé nafukovanie balónika enteroskopu a balónika „overtube“.


  Indikácie enteroskopického vyšetrenia :

  1. Ložiskové a zápalové ochorenia tenkého čreva
  2. Akútne aj chronické krvácanie do tráviaceho traktu
  3. Malabsorpčné stavy nejasnej príčiny
  4. Chronická hnačka
  5. Anémia zo straty železa
  6. Rtg podozrivý nález (v zmysle dilatácie alebo obštrukcie priesvitu čreva)
  7. Celiakia
  8. Bolesti brucha nejasnej príčiny


  Kontraindikácie enteroskopického vyšetrenia:

  1. Nesúhlas alebo nespolupráca pacienta
  2. Náhla príhoda brušná
  3. Akútny infarkt myokardu do 3 mesiacov od vzniku
  4. Obehovo nestabilný pacient


  Opatrnosť je nutná pri:

  5. Aneuryzme brušnej aorty

  6. Koagulopatii

  7. Pacientoch s chlopňovými chybami

  8. ICHS so sklonom k arytmiám


  Príprava na enteroskopické vyšetrenie :

  Pacient pred enteroskopiou nepotrebuje špeciálnu prípravu – nesmie jesť a piť v deň vyšetrenia.


  Terapeutické možnosti enteroskopie :

  1. Zástava krvácania

  2. Polypektómia

  3. Odstránenie cudzích telies (plastové stenty)

  4. Balónové dilatácie stenóz

  5. Umiestnenie jejunálnej sondy

  6. Aplikácia laseru

  Publikované v kategórii: Endoskopia
  Zobrazené: 3099x